Visie

In de pedagogische visie van het Sprookjesbos staan drie R-woorden centraal:

  Respect voor het kind, voor elkaar en voor dier en natuur

  Ruimte om te spelen, te ontdekken en zich te ontwikkelen

  Rust om veilig en vertrouwd uit te rusten, te eten en te slapen

   Respect  Bij het Sprookjesbos staat de natuurlijke ontwikkeling van elk kind centraal. Ieder kind is uniek en wordt gerespecteerd met zijn of haar bijzondere eigenschappen. Het kind wordt gestimuleerd en uitgedaagd zich in een eigen tempo te ontwikkelen. Samen spelen en samen delen wordt hier in praktijk gebracht. Door het dagelijks buitenspelen in alle seizoenen wordt respect geleerd voor de levende natuur.

  Ruimte Voor de kinderen die bij het Sprookjesbos komen spelen is er genoeg veilige ruimte. Een apart speelgedeelte buiten is rondom omheind en biedt unieke speelgelegenheid. De opvangruimte binnen is groot genoeg om te spelen, te bewegen, te dansen en muziek te maken. Het kind krijgt zo alle ruimte zich fysiek te ontwikkelen, ruimte om sociale vaardigheden te ontwikkelen, en ruimte te ontdekken wat er onder dat hoopje bladeren krioelt.

  Rust Voor nieuwe energie voor al dat spelen kunnen kinderen bij het Sprookjesbos veilig slapen en gezond eten. Slapen gebeurt in veilige bedjes in een aparte rustige ruimte. We eten fruit, volkorenbrood, en gaan bewust om met suiker, vet en vlees.  Nieuwe ervaringen en het maandthema kunnen rustig worden verwerkt. We praten erover aan tafel, we vertellen, zingen én er wordt op de bank over voorgelezen. In de middagrust van de kleintjes maken de peuters een creatieve knutsel of doen we samen een (bord)spelletje. Tijdens de opvang wordt er geen gebruik gemaakt van media (tv, digitale spelletjes). 

De pedagogische visie van het Sprookjesbos is verder uitgewerkt in een pedagogisch werkplan.