Een dag

Dagindeling De dagindeling van de kinderen hangt af van hun leeftijd en gewoontes. We streven wel naar zo veel mogelijk duidelijkheid en structuur. Zo kan een dagje Sprookjesbos verlopen:
Vanaf 7.30 uur Kinderen komen binnen, nemen afscheid van hun ouders en gaan spelen
  • 9.30 uur Samen fruit eten, aansluitend liedjes zingen en voorlezen
  • 10 uur Sommige kinderen gaan slapen. Tijd voor beweging: naar buiten, of binnen dansen, muziek maken
  • 12 uur Lunch
  • 13 uur Slapen, rust voor de niet-slapers, gevolgd door een peuter-activiteit als knutselen, kleien, een spelletje
  • 15.30 uur Drinken en een tussendoortje
  • 16 uur Naar buiten, in de tuin spelen. Of bij regen samen zingen, lezen, bouwen en spelen tot de ouders komen.

Schrift en mandje  In een Heen- en weerschrift schrijf ik hoe de dag voor het kind is verlopen. Hierin kunnen ook vragen of mededelingen worden geschreven. Voor ieder kind is er een mandje voor luiers en reservekleding. Kinderen kunnen een setje reservekleding achterlaten. We spelen veel buiten, kleding kan vies worden en moet aangepast zijn aan de weersomstandigheden.

Interesse?  Wanneer u interesse heeft in opvang voor uw kind bij het Sprookjesbos, kunt u het pedagogisch werkplan en de huisregels opvragen. Vervolgens ontmoeten we elkaar bij een kennismakingsgesprek om te kijken of het 'klikt' tussen kind en Sprookjesbos. Daarna wordt in aanwezigheid van de bemiddelingsmedewerker van het gastouderbureau het contract voor opvang getekend. We bespreken dan ook belangrijke zaken en eventuele speciale aandachtspunten van de opvoeding: slapen, voeding, omgang met andere kinderen, spel en ontwikkelingsactiviteiten. Het is mogelijk het kind 1 of 2 keer een korte tijd te brengen, zodat kind en ouders kunnen wennen.